Artelier

Artelier Kunst & Charisma is de creatie space van waaruit alle hoge frequentie dragende producten en multidimensionale kunst projecten ontstaan. De bron intentie van waaruit wordt gewerkt heeft als uitgangspunt het terugbrengen van hoge frequenties, activaties en een remembrance die tot in de diepere lagen van de kern aanwakkert en herinnert. 

 

De portalen werken in op het persoonlijke energieveld alsmede de woon- of werkruimte waar deze geplaatst staat. Deze frequentie support tools helpen met het activeren van de keys&codes binnenin je eigen systeem, balanceren en harmoniseren, openen een diep herinneren en verankering van het zelf en supporten met bekrachtigen van eigen centre. Door de multidimensionale gelaagdheid valt er altijd weer iets nieuws te openen en te ont-dekken. 

 


Divine Art Department

Every Artwork is light encoded and created during wonderful transmissions

Light encoded portals - Frequency support tools, because of the way they connect and work with people. So either if it's a painting or a portal or a creation on wood, they all work with the energy field as well as the physical body.

They also high vibe the space they are in, shifting the frequency in the room, it will feel more light and vibrant. 

The pieces take you on a journey of discovering and opening up a deep remembrance and also support in shifting stagnant energies and activating more flow. They can be used during meditation as well and are multi-layered so there is always more to discover.

Balancing and harmonizing, straightening one's energy field, the artwork is part of activating the keys & codes within and bringing in pure source frequencies. 

Find out more in our Divine Art Department section. If you are connected and interested in one of our creations feel free to contact us.

Let's connect, feel free to use the form below or send an email to purityofcreation@gmail.com